Uszlachetnianie towaru. Czym jest uszlachetnianie bierne i czynne.

Uszlachetnianie towaru

Przepisy celne uwzględniają pojęcie specjalnych procedur odprawy celnej, które wiążą się z odmiennymi regulacjami. Procedury specjalne obejmują tranzyt, składowanie, szczególne przeznaczenie, a także omawiane tutaj uszlachetnianie towaru (przetwarzanie). W tym ostatnim przypadku występuje dodatkowo podział na uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne. Trudno zaprzeczyć korzyściom, jakie stają się dostępne dla przedsiębiorców korzystających z procedur specjalnych. Jednak późniejsze zalety okupione są wysokim skomplikowaniem całego procesu i koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dlatego usługi doradztwa celnego w Nowak Consulting zawierają kompleksowy pakiet pomocy celnej dla firm, które decydują się na import i eksport towarów poddawanych uszlachetnianiu. Zajmujemy się uzyskiwaniem pozwoleń, gromadzeniem dokumentacji, a także przygotowywaniem wniosków do instytucji państwowych.

W procesie ubiegania się o zezwolenie należy ściśle przestrzegać wymagań odnośnie do wniosków i dokumentów, dlatego usługi specjalistów do spraw celnych w Nowak Consulting otwierają nowe możliwości i dają gwarancję bezpieczeństwa. Złożoność procedur uszlachetniania towaru wymaga doświadczenia i praktyki w postępowaniu przed organem celnym. Warto jednak podjąć wysiłek i skorzystać z usług konsultanta celnego, gdyż późniejsze oszczędności pokrywają z nawiązką wszelkie początkowe inwestycje.

Czym jest uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnienie czynne jest preferencyjną metodą z przeznaczeniem dla firm, które chcą importować do Polski towary spoza obszaru wspólnotowego celem ich przetworzenia lub naprawienia, Również w przypadku importowania towarów bez wymaganych certyfikatów, jak np. CE, procedura uszlachetniania czynnego jest rozwiązaniem które pozwoli na uzyskanie certyfikacji przed dopuszczeniem towaru do obrotu. Firmy działające zgodnie z przepisami i procedurami uszlachetniania czynnego, po zakończeniu procesu przygotowania towaru najczęściej dokonują jego dalszego eksportu poza granice UE. Nie ma natomiast zakazu zatrzymania przedmiotów na terenie UE i ich dystrybucji na lokalnym rynku lub użytkowania we własnym zakresie. Procedura uszlachetniania czynnego daje szereg możliwości przedsiębiorcą, który mogą je poznać dzięki konsultacji z Ekspertem celnym oraz skorzystaniem z jego usług w zakresie uzyskania i przeprowadzenia procedury.

Na czym polega uszlachetnianie bierne?

Jeśli Państwa model biznesowy zakłada czasowy eksport podzespołów do kraju spoza UE celem ich montażu, można skorzystać z preferencyjnych zapisów na uszlachetnianie bierne. W procesie biernego uszlachetniania towarów gotowy produkt zostaje ponownie sprowadzony na teren UE. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z procedur uszlachetniania biernego, zapłaci należności celne jedynie od kosztów przerobu wykonanego w kraju trzecim. Wydatki pozostaną zatem o wiele mniejsze niż przy standardowych procedurach importowych. Uszlachetnianie bierne jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy z Polski i UE. Przetwarzanie produktów w USA, Japonii czy Chinach daje dostęp do zaawansowanych technologii, które być może nie są osiągalne na rodzimym rynku. Co do swojej istoty, procedura uszlachetniania biernego jest lustrzanym odbiciem procesu uszlachetniania czynnego. Złożenie wniosku o zezwolenie wymaga podobnych czynności.

Uszlachetnianie towaru a pomoc doradcy celnego

Doradztwo celne dla procedur uszlachetniania czynnego i biernego polega na przygotowywaniu wniosków, interpretowaniu przepisów celnych w odniesieniu do konkretnego rodzaju biznesu oraz reprezentowaniu klienta przed organami państwowymi. W ofercie Nowak Consulting zawiera się pełnozakresowy pakiet usług konsultacji i porad celnych. W trakcie wieloletniej działalności, udało nam się zapewnić pomoc celną wielu przedsiębiorstwom starającym się o uzyskanie zezwoleń na uszlachetnianie towarów. Służymy pomocą celną dla firm o dowolnym profilu, dopasowując model usług doradztwa celnego do indywidualnych potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami