Usługi celne - odprawy celne

Odprawy celne

Przejście przez odprawę celną jest codzienną rzeczywistością firm zajmujących się importem i/lub eksportem towarów z krajów spoza UE. Istnieje kilka rodzajów procedur celnych Prawo celne wyróżnia odprawę ostateczną (skutkującą dopuszczeniem do obrotu), wywozową, procedurę tranzytu, składowania celnego, procedurę specjalną taką jak odprawa czasowa czy uszlachetnianie bierne lub czynne. Odprawa celna ostateczna, kończy się uznaniem importowanego towaru za produkt wspólnotowy, który nie będzie ponownie przekraczał granicy celnej. Procedura tranzytu umożliwia przemieszczanie towaru nie wspólnotowego przez kraje Unii Europejskiej. Pozostałe procedury celne mają zastosowanie w przypadku szczególnych potrzeb kontrahenta i ich celem jest ułatwienie przedsiębiorcy postępowania zmierzającego do wywozu towaru lub ostatecznego dopuszczenia. Bowiem każdy ciąg procedur celnych kończyć powinien zawsze wywóz lub import.

Odprawa celna a cło

Import towarów spoza obszaru Wspólnoty Europejskiej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty celnej. Odprawy celne skutkują ustaleniem stawki, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić do organów podatkowych. Stawki celne ujęte we wspólnej taryfie UE podlegają najczęściej kalkulacji ad valorem. Stawka przybiera formę określonego procenta wartości importowanego towaru. Pełna lista stawek przypisanych do wybranych produktów została umieszczona w Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej  (ISZTAR).

Dobrym materiałem referencyjnym dla stawek wspólnotowych jest również baza TARIC. Przedsiębiorca-importer ma obowiązek opłacenia nie tylko taryfy celnej, lecz także VATu. Należności skarbowe z tytułu VAT zostają obliczone od sumy wszystkich naliczonych dotąd zobowiązań, czyli tzw. wartości celnej. Obejmuje ona cenę importowanego towaru, koszty transportu, obliczoną podczas odprawy celnej stawkę cła

Prawidłowe przejście odprawy celnej skutkuje dopuszczeniem towaru do obrotu, w wyniku czego staje się pełnowartościowym towarem wspólnotowym.

Usługi celne w zakresie odpraw importowych i eksportowych

Firma doradztwa celnego Nowak Consulting proponuje klientom pełnowymiarowe usługi konsultacji celnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur odprawy towarów. Zapewniamy porady i pomoc celną w przygotowaniu, wypełnieniu i przesłaniu zgłoszeń celnych, sprawdzamy obowiązkową dokumentację oraz komunikujemy się z organami celnymi w imieniu przedsiębiorcy.

Specjaliści do spraw celnych w Nowak Consulting wspierają przedsiębiorców podczas każdej odprawy celnej, sugerując skuteczne rozwiązania celem przyspieszenia procedur. Problemy dla wielu firm wiążą się ze złożoną nomenklaturą celną, szczególnie w kwestiach klasyfikacji odpowiedniej taryfy. Niezwykle stresujące dla małych firm okazują się kontrole celno-skarbowe, podczas których audytorzy dokonują drobiazgowej weryfikacji dokumentów. Dlatego już na etapie nawiązania współpracy, zalecamy wykonanie audytu wewnętrznego i analizę obecnego stanu dokumentacji celno-skarbowej. Oferujemy wsparcie przy aktualizowaniu procedur firmowych celem dostosowania do zmieniających się przepisów.

Kompleksowe usługi celne od Nowak Consulting spotykają się z uznaniem wielu przedsiębiorców, dostarczając im oszczędności czasowych i gwarantując poprawność wszelkich działań związanych z odprawą celną.

Skontaktuj się z nami