Szkolenia z prawa celnego dla firm - temat CBAM. Nowak Consulting.

Szkolenie z Mechanizmu Dostosowania Emisji na Granicach (CBAM)

Celem szkolenia z CBAM (Mechanizmu Dostosowania Emisji na Granicach) jest przekazanie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat nowego systemu regulacyjnego wprowadzonego przez Unię Europejską, mającego na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i ograniczenie „carbon leakage” (ucieczki emisji) do krajów o mniej rygorystycznych przepisach środowiskowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie firm do zgodności z nowymi wymogami oraz zrozumienie wpływu CBAM na ich działalność gospodarczą.

Program Szkolenia:

 1. Wprowadzenie do CBAM:

  • Definicja i cel wprowadzenia CBAM

  • Kontekst polityczny i prawny wprowadzenia mechanizmu

  • Podstawowe pojęcia i definicje związane z CBAM

 2. Regulacje prawne dotyczące CBAM:

  • Przegląd regulacji unijnych dotyczących CBAM

  • Kto jest objęty obowiązkiem CBAM

  • Harmonogram wdrożenia mechanizmu i kluczowe daty

 3. Zakres i działanie CBAM:

  • Jakie produkty są objęte CBAM

  • Metody kalkulacji emisji dwutlenku węgla

  • System certyfikatów CBAM i zasady ich przyznawania

 4. Wpływ CBAM na handel międzynarodowy:

  • Jak CBAM wpływa na import i eksport

  • Wpływ CBAM na konkurencyjność przedsiębiorstw

  • Przykłady sektorów najbardziej dotkniętych CBAM

 5. Zarządzanie zgodnością z CBAM:

  • Jak przygotować firmę do zgodności z CBAM

  • Dokumentacja i raportowanie emisji

  • Monitorowanie i audyty emisji dwutlenku węgla

 6. Praktyczne aspekty wdrożenia CBAM:

  • Case studies i najlepsze praktyki

  • Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem CBAM

  • Wskazówki dotyczące współpracy z organami regulacyjnymi.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie:

Szkolenie jest skierowane do:

 • Przedsiębiorców i menedżerów: Odpowiedzialnych za strategię zrównoważonego rozwoju i compliance.

 • Specjalistów ds. ochrony środowiska: Zajmujących się monitorowaniem i raportowaniem emisji.

 • Menedżerów ds. logistyki i łańcucha dostaw: Którzy muszą dostosować procesy operacyjne do nowych regulacji.

 • Konsultantów i doradców: Doradzających w zakresie zrównoważonego rozwoju i regulacji środowiskowych.

 • Pracowników administracji publicznej: Zajmujących się regulacjami handlowymi i środowiskowymi.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Dogłębne zrozumienie zasad i wymogów CBAM.

 • Przygotowanie do zgodności z nowymi regulacjami unijnymi.

 • Wiedza na temat kalkulacji i raportowania emisji dwutlenku węgla.

 • Umiejętność zarządzania ryzykiem związanym z CBAM.

 • Aktualizacja wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego eksperta z dziedziny handlu międzynarodowego i prawa celnego, który posiada wieloletnią praktykę w branży oraz wiedzę na temat aktualnych trendów i zmian w przepisach.

Zapraszamy do udziału i zdobycia cennych umiejętności, które mogą znacząco poprawić efektywność i zgodność operacji handlowych w Twojej firmie!

Kontakt:

Ekspert ds Celnych  | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com

Skontaktuj się z nami