Pochodzenie towarów. Reguły pochodzenia towarów.

Pochodzenie towarów

Kalkulacja należności celnych następuje w oparciu o szereg czynników. Jednym z nich jest omawiane tutaj pochodzenie towarów, które określają fizyczną i prawną przynależność importowanego towaru do określonego kraju. Kraj pochodzenia towaru nie musi być tożsamy z lokalizacją jego bezpośredniego importu. Unia Europejska stworzyła jednolite zasady ustalania tej przynależności, zwane regułami pochodzenia. Z punktu widzenia przedsiębiorców, poznanie kraju pochodzenia zakupionych produktów stanowi podstawę do selekcji odpowiedniej stawki celnej. Jako rezultat procedur ustalających pochodzenie towarów prawo celne określa także gromadzenie dokumentacji, czy zastosowanie przepisów o ograniczeniach lub zakazie importu towarów z niektórych państw trzecich. Konsekwencje reguł pochodzenie rozciągają się również na dedykowane środki taryfowe. W tej kategorii możemy znaleźć m.in. cła antydumpingowe lub kontyngenty preferencyjne.

Jako Ekspert celny oferuję Państwu pomoc w przeprowadzeniu kalkulacji związanych z pochodzeniem towarów, uzyskanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu (WIP) oraz uzyskanie zezwolenia na uproszczoną formę deklarowania pochodzenia w celu minimalizacji formalności i oszczędności czasu.

Reguły pochodzenia towarów w UE

Import z krajów trzecich, wobec których zastosowano niepreferencyjne reguły pochodzenia, odbywa się z wykorzystaniem standardowych stawek celnych (erga omnes). Niepreferencyjne reguły pochodzenia towarów prawo celne stosuje w przypadku Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, z kilkoma wyjątkami. Należą do nich np. umowy o wolnym handlu lub inne preferencyjne środki taryfowe określone w umowach między Wspólnotą a krajami trzecimi. W gronie wyjątków znajdują się również środki pozataryfowe przyjęte odrębnymi przepisami Wspólnoty i mające zastosowanie w wymianie towarowej. Przy regułach niepreferencyjnych nie zachodzi najczęściej konieczność przedłożenia dowodów na pochodzenie towaru.

Mniejsza ilość formalności związanych z należnościami erga omnes okupiona jest brakiem możliwości stosowania ulg. Dlatego UE stworzyła dodatkowy system stawek preferencyjnych mających zastosowanie dla określonych krajów, które zawarły odpowiednie umowy. Preferencyjne reguły pochodzenia wiążą się z niższymi stawkami celnymi, jednak wymagają zgromadzenia rozbudowanej dokumentacji i uzyskania świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwo pochodzenia towarów wystawiane jest przed właściwe organy państwowe w kraju eksportu. Sporządzana dla celów celno-skarbowych deklaracja pochodzenia towarów musi dostarczać takich informacji jak: kod taryfy celnej towaru, opis jego cech charakterystycznych, numery identyfikacyjne, dane fizyczne (wymiary, waga, liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym), a także szczegółowe dane dostawcy i odbiorcy. Przedłożenie świadectwa pochodzenia towarów będzie wymagane podczas składania deklaracji celnej, dlatego należy odpowiednio wcześniej postarać się o taki dokument.

Warto mieć świadomość, że zagadnienie preferencyjnych regulacji pochodzenia towarów podlega znacznym różnicom dla poszczególnych krajów trzecich. System preferencji Unii Europejskiej zależy bowiem od indywidualnych umów międzynarodowych z krajami ościennymi. Pewnym udogodnienie pozostają natomiast umowy o wolnym handlu, podpisane z takimi państwami jak Turcja i Japonia. Unia celna z tymi krajami gwarantuje zwolnienie z cła lub zastosowanie preferencyjnej stawki celnej po przedstawieniu wymaganych dokumentów w ustalonej w umowie formie, które potwierdzą status i pochodzenie towarów.

Deklaracja pochodzenia towarów – pomoc w procedurach i składaniu wniosków

Jednym z najważniejszych elementów usługi doradztwa celnego w firmie Nowak Consulting staje się pomoc celna przedsiębiorcom pragnącym skorzystać z preferencyjnych stawek celnych podczas importu. Osiągnięcie spodziewanych wyników zależy od uzyskania świadectwa pochodzenia z kraju wysyłki oraz dowodu bezpośredniego przywozu z kraju pochodzenia. Procedury celno-skarbowe mogą sprawiać problemy nawet firmom, które na co dzień zajmują się importem lub eksportem. Jako ekspert celny z wieloletnim doświadczeniem, pomagam w kalkulacjach celno-skarbowych, udzielam porad celnych, dzielę się aktualną wiedzą z zakresu pochodzenia towarów. Proponuję usługi konsultacji celnej oraz zaawansowane szkolenia dla pracowników, dzięki którym zwiększą Państwo efektywność procedur wewnętrznych i unikniesz kosztownych błędów.

Skontaktuj się z nami