Certyfikat AEO. Co to jest i jak go wdrożyć?

Procedura AEO

Pod skrótem AEO kryje się anglojęzyczny termin Authorized Economics Operator, który można przetłumaczyć jako zaufany przedsiębiorca. Firma posiadająca certyfikat AEO dużo sprawniej przejdzie przez procedury celne w rozmaitych państwach. Świadectwo AEO ułatwia także zdobywanie nowych kontrahentów, dla których przejście procesu certyfikacji staje się dowodem wiarygodności i rzetelności dostawcy. Wydanie certyfikatu AEO w jednym państwie członkowskim automatycznie rozszerza jego ważność na wszystkie kraje wspólnotowe. O status zaufanego przedsiębiorcy mogą ubiegać się firmy zarejestrowane na terenie UE, których model biznesowy zakłada prowadzenie handlu międzynarodowego.

Korzyści z posiadania świadectwa AEO pozostają niezaprzeczalne. Zaufany dostawca ma możliwość dokonywania odpraw celnych na terenie fabryki, bez konieczności przedstawiania produktów organom celnym podczas każdego załadunku. AEO daje ponadto możliwość odliczenia VATu w imporcie i rozliczenia go w deklaracji. Przedsiębiorcy AEO doświadczają mniejszej liczby kontroli celnych. Zyskują ponadto preferencyjne warunki w procedurze wyznaczania wartości zabezpieczenia generalnego dla należności celnych.

Certyfikat AEO – procedura certyfikacji

Uzyskanie certyfikatu AEO nie należy do najłatwiejszych zadań. Wymaga zgromadzenia kompleksowej dokumentacji z zakresu przestrzegania procedur celnych i podatkowych, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego, czy potwierdzenia statusu finansowego przedsiębiorstwa i zagwarantowania jego wypłacalności.  Procedury certyfikacyjne nakładają obowiązek stworzenia szczegółowych procedur na rzecz bezpieczeństwa siedziby firmy, a także produkowanych, magazynowanych i przewożonych towarów.

O wydanie certyfikatu AEO można się ubiegać w organach celnych właściwych z punktu widzenia siedziby przedsiębiorstwa. Pozwolenia AEO będzie przyznane w wyniku pozytywnego przejścia kontroli, dokonywanej przez specjalistów z Izby Administracji Skarbowej. Warto tutaj wspomnieć, że sam certyfikat AEO dzieli się na trzy kategorie: AEOC (uproszczenia celne), AEOS (związany z bezpieczeństwem i ochroną danych oraz majątku), a także AEOF (obejmujący obydwa obszary). Sama procedura AEO ma charakter jednorazowy, a uzyskane pozwolenie obowiązuje bezterminowo. Raz do roku IAS przeprowadzi kontrolę dotyczącą utrzymania standardów certyfikacyjnych.

Pomoc doradcza dla firm ubiegających się o certyfikat AEO

Zdając sobie sprawę z kompleksowości działań przygotowawczych i problemów, jakie firma może napotkać na tej drodze, proponujemy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie świadectwa AEO. Procedura AEO pozwala stworzyć nową jakość operacyjną w przedsiębiorstwie. Liczne korzyści przekładają się na efektywność działań, a co za tym idzie – także na wyniki finansowe. Procedury celne ulegają uproszczeniu, a kontrahenci mają pewność, że współpracują z wiarygodnym dostawcą. Nasza pomoc w ramach certyfikacyjnych procedur AEO obejmuje przygotowanie dokumentacji, wysyłanie formularzy, wskazywanie miejsc lub obszarów wymagających poprawy, a także towarzyszenie firmie klienta podczas kontroli organów państwowych. Świadectwo AEO może zadecydować o skoku rozwojowym w firmie, dlatego zdecydowanie warto podjąć wysiłek jego uzyskania.

Skontaktuj się z nami