Certfikat AEO

Procedura AEO

Pod skrótem AEO kryje się anglojęzyczny termin Authorized Economics Operator, który można przetłumaczyć jako zaufany przedsiębiorca. Firma posiadająca certyfikat AEO dużo sprawniej przejdzie przez procedury celne w rozmaitych państwach. Świadectwo AEO ułatwia także zdobywanie nowych kontrahentów, dla których przejście procesu certyfikacji staje się dowodem wiarygodności i rzetelności dostawcy. Wydanie certyfikatu AEO w jednym państwie członkowskim automatycznie rozszerza jego ważność na wszystkie kraje wspólnotowe. O status zaufanego przedsiębiorcy mogą ubiegać się firmy zarejestrowane na terenie UE, których model biznesowy zakłada prowadzenie handlu międzynarodowego.

Korzyści z posiadania świadectwa AEO pozostają niezaprzeczalne. Zaufany dostawca ma możliwość dokonywania odpraw celnych na terenie fabryki, bez konieczności przedstawiania produktów organom celnym podczas każdego załadunku. AEO daje ponadto możliwość odliczenia VATu w imporcie i rozliczenia go w deklaracji. Przedsiębiorcy AEO doświadczają mniejszej liczby kontroli celnych. Zyskują ponadto preferencyjne warunki w procedurze wyznaczania wartości zabezpieczenia generalnego dla należności celnych.

Czytaj więcej

Certyfikat AEO – procedura certyfikacji

Uzyskanie certyfikatu AEO nie należy do najłatwiejszych zadań. Wymaga zgromadzenia kompleksowej dokumentacji z zakresu przestrzegania procedur celnych i podatkowych, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego, czy potwierdzenia statusu finansowego przedsiębiorstwa i zagwarantowania jego wypłacalności.  Procedury certyfikacyjne nakładają obowiązek stworzenia szczegółowych procedur na rzecz bezpieczeństwa siedziby firmy, a także produkowanych, magazynowanych i przewożonych towarów.

O wydanie certyfikatu AEO można się ubiegać w organach celnych właściwych z punktu widzenia siedziby przedsiębiorstwa. Pozwolenia AEO będzie przyznane w wyniku pozytywnego przejścia kontroli, dokonywanej przez specjalistów z Izby Administracji Skarbowej. Warto tutaj wspomnieć, że sam certyfikat AEO dzieli się na trzy kategorie: AEOC (uproszczenia celne), AEOS (związany z bezpieczeństwem i ochroną danych oraz majątku), a także AEOF (obejmujący obydwa obszary). Sama procedura AEO ma charakter jednorazowy, a uzyskane pozwolenie obowiązuje bezterminowo. Raz do roku IAS przeprowadzi kontrolę dotyczącą utrzymania standardów certyfikacyjnych.

Pomoc doradcza dla firm ubiegających się o certyfikat AEO

Zdając sobie sprawę z kompleksowości działań przygotowawczych i problemów, jakie firma może napotkać na tej drodze, proponujemy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie świadectwa AEO. Procedura AEO pozwala stworzyć nową jakość operacyjną w przedsiębiorstwie. Liczne korzyści przekładają się na efektywność działań, a co za tym idzie – także na wyniki finansowe. Procedury celne ulegają uproszczeniu, a kontrahenci mają pewność, że współpracują z wiarygodnym dostawcą. Nasza pomoc w ramach certyfikacyjnych procedur AEO obejmuje przygotowanie dokumentacji, wysyłanie formularzy, wskazywanie miejsc lub obszarów wymagających poprawy, a także towarzyszenie firmie klienta podczas kontroli organów państwowych. Świadectwo AEO może zadecydować o skoku rozwojowym w firmie, dlatego zdecydowanie warto podjąć wysiłek jego uzyskania.

Skontaktuj się z nami