Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

Prawo celne Unii Europejskiej w teorii i praktyce. 2-dniowe szkolenie.

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu regulacje prawa celnego jako niezwykle ważnego elementu międzynarodowego obrotu towarowego. Nie można efektywnie uczestniczyć w obsłudze celnej towarów bez zgłębienia właściwej wiedzy w tym zakresie.
Program szkolenia składa się z wprowadzenia do tematyki prawa celnego, omówienia etapów obsługi celnej towarów, analizę poszczególnych procedur celnych, omówienie uproszczeń w tychże procedurach, oraz omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego, jako niezbędnych elementów obsługi celnej towarów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczestniczących w obrocie międzynarodowym towarów, oraz dla osób zainteresowanych tematyką prawa celnego.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed terminem.

Termin szkolenia: sprawdź termin w Harmonogramie szkoleń

Forma: on-line (MS Teams)
Koszt za osobę: 1150,00 zł netto + 23% VAT (szkolenie 2-dniowe)

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wysyłany w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową, na podany niżej adres.

Każde szkolenie może zostać zrealizowane stacjonarnie w siedzibie Klienta, w formie spotkania zamkniętego. Istnieje również możliwość łączenia szkoleń oferowanych przez Nowak Consulting – Doradztwo Celne w specjalnych cenach. Więcej szczegółów mogą Państwo uzyskać po kontakcie z Doradcą.

Przykładowy program szkolenia:

1. Podstawy funkcjonowania przepisów celnych
2. Odprawa celna towarów. Procedury celne:
 • procedura dopuszczenia do obrotu
 • dług celny – terminy płatności
 • dług celny – odroczenie płatności
 • procedury specjalne
 • uszlachetnianie czynne
 • uszlachetnianie bierne
 • odprawa czasowa
 • końcowe przeznaczenie
 • składowanie
 • wywóz / powrotny wywóz
 • procedura awaryjna
 • potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE
 • systemowe
 • z urzędu – dowody alternatywne
 • tranzyt
 • upoważniony nadawca
 • upoważniony odbiorca
3. Procedura uproszczona – wytyczne i instrukcje
 • rodzaje uproszczeń
 • warunki uzyskania pozwolenia
 • zasady działania uproszczeń
 • miejsce uznane stałe i jednorazowe miejsce uznane
4. Uproszczenia celne oraz uproszczenia w VAT. Aktualizacja rejestracji na potrzeby walidacji uprawnień wynikających z art. 33a ustawy o VAT. Omówienie oświadczenia.
5. Upoważniony eksporter (AEO)
6. Podatki w obrocie towarowym: VAT i akcyza (wybrane zagadnienia)
7. Taryfa celna oraz dług celny.
8. Numer EORI i system PUESC.
9. Systemy SISC do obsługi zgłoszeń celnych – AES ; AIS; NCTS 2; ZEFIR 2; OSOZ 2
10. Korekta zgłoszeń celnych , składanie wniosków, system i terminy wydawania decyzji
11. Podsumowanie omówionych tematów
12. Czas na dyskusję.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o bogatą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną przez eksperta w dziedzinie celnej z wieloletnim stażem.

W trakcie szkolenia zostanie poświęcony czas na wymianę zdań w formie otwartej dyskusji, oraz omówienie problemów, wraz z odpowiedziami na pytania uczestników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Ekspert ds Celnych  | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com

Skontaktuj się z nami