Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Prawo celne Unii Europejskiej w teorii i praktyce"

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu regulacje prawa celnego jako niezwykle ważnego elementu międzynarodowego obrotu towarowego. Nie można efektywnie uczestniczyć w obsłudze celnej towarów bez zgłębienia właściwej wiedzy w tym zakresie.
Program szkolenia składa się z wprowadzenia do tematyki prawa celnego, omówienia etapów obsługi celnej towarów, analizę poszczególnych procedur celnych, omówienie uproszczeń w tychże procedurach, oraz omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego, jako niezbędnych elementów obsługi celnej towarów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczestniczących w obrocie międzynarodowym towarów, oraz dla osób zainteresowanych tematyką prawa celnego.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed terminem.

Terminy szkoleń:
14.04.2023r (piątek) godz. 10:00 – 15:30
12.05.2023r (piątek) godz. 10:00 – 15:30
16.06.2023r (piątek) godz. 10:00 – 15:30

Forma: on- line (MS Teams)
Koszt za osobę*: 580,00 zł netto + 23%VAT

*Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, oraz materiały szkoleniowe w wersji pdf.

Organizator Nowak Consulting – Doradztwo Celne zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych od organizatora.

Program szkolenia:

1. Podstawy funkcjonowania przepisów celnych
2. Odprawa celna towarów
3. Rodzaje procedur celnych
4. Uproszczenia celne
5. Upoważniony eksporter (AEO)
6. Podatki w obrocie towarowym: VAT i akcyza (wybrane zagadnienia)
7. Taryfa celna
8. Numer EORI
9. Podsumowanie.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu w oparciu o liczne przykłady praktyczne.
W trakcie zajęć przewidziano również czas na pytania, dyskusję i wyjaśnianie wątpliwości.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Kontakt:

Monika Nowak
Właściciel
Ekspert ds Celnych | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com
www.doradcacelny.pl
Ul. Powstańców Warszawy 7 lok 9, 44-100, Gliwice

Skontaktuj się z nami