Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Taryfa celna, reguły pochodzenia towarów i wartość celna – w teorii i praktyce"

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu jedne z najważniejszych zagadnień prawa celnego, wpływające na wysokość długu celnego, jakimi są taryfa celna, reguły pochodzenia towarów oraz sposoby wyznaczania wartości celnej towaru.

Szkolenie w usystematyzowany i przystępny sposób zapoznaje uczestników ze wspomnianymi zagadnieniami, przedstawiając analizę przepisów dotyczących elementów kalkulacyjnych. Szkolenie jest nastawione na przekazanie wiedzy praktycznej, dlatego podczas wykładu, prócz teorii, będą także prezentowane oraz omawiane konkretne przykłady, przedstawione zagadnienia, oraz możliwość uczestniczenia w panelu dyskusyjnym.

Program szkolenia składa się z wprowadzenia do taryfy celnej, reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, przybliżenie reguł pochodzenia towarów, oraz omówienie sposobów ustalania i dokumentowania wartości celnej produktów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczestniczących w obrocie międzynarodowym towarów, oraz dla osób zainteresowanych tematyką prawa celnego, oraz dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień agenta celnego.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed terminem.

Terminy szkoleń:
13.04.2023r (czwartek) godz. 10:00 – 15:30
11.05.2023r (czwartek) godz. 10:00 – 15:30
15.06.2023r (czwartek) godz. 10:00 – 15:30

Forma: on- line (MS Teams)
Koszt za osobę*: 650,00 zł netto + 23%VAT

*Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, oraz materiały szkoleniowe w wersji pdf.

Organizator Nowak Consulting – Doradztwo Celne zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych od organizatora.

Program szkolenia:

1. Taryfa celna
2. TARIC/ISZTAR – budowa
3. Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
4. Przykłady praktyczne
5. Reguły pochodzenia towarów
6. Dowody pochodzenia towarów
7. System REX
8. Wiążąca Informacja o Pochodzeniu – WIP
9. Przykłady praktyczne
10. Wartość celna towarów
11. Przykłady praktyczne

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu w oparciu o liczne przykłady praktyczne.
W trakcie zajęć przewidziano również czas na pytania, dyskusję i wyjaśnianie wątpliwości.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Kontakt:

Monika Nowak
Właściciel
Ekspert ds Celnych | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com
www.doradcacelny.pl
Ul. Powstańców Warszawy 7 lok 9, 44-100, Gliwice

Skontaktuj się z nami