Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Reguły INCOTERMS 2020: jak rozumieć i postępować, by nie stosować błędów i uniknąć przykrych konsekwencji"

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu reguły INCOTERMS 2020, oraz wskazać, jak należy się nimi posługiwać w praktyce. Po szkoleniu każdy uczestnik powinien być w stanie samodzielnie dokonać wyboru prawidłowej reguły z uwzględnieniem parametrów logistycznych, oraz rozpoznać zagrożenia wynikające z błędnego zastosowania reguł.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed terminem.

Termin szkolenia: 6.04.2023r
Forma: on-line (MS Teams)
Koszt za osobę: 510,00 zł netto + 23%VAT 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, oraz materiały szkoleniowe w wersji pdf.

Organizator Nowak Consulting – Doradztwo Celne zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie:
• Geneza Incoterms;
• INCOTERMS 2020 a umowa sprzedaży
2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms 2020:
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
• negatywne konsekwencje związane z błędnym określeniem reguły;
• różnice w stosowaniu reguł E, F i D
• możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
5. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020;
6. Incoterms® 2020 w umowach spedycji i przewozu;
7. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020;
8. Case study;
9. Podsumowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kontakt:

Monika Nowak
Właściciel
Ekspert ds Celnych  | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com
www.doradcacelny.pl
Ul. Powstańców Warszawy 7 lok 9, 44-100, Gliwice

Skontaktuj się z nami