Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Pochodzenie towarów w regulacjach celnych. Zastosowanie reguł pochodzenia w obrocie międzynarodowym."

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Pochodzenie towaru to jeden z najważniejszych elementów zgłoszenia celnego, wpływający na wysokość należności celnych. Pozwala na obniżenie cła, ale także informuje o wprowadzonych ograniczeniach na towarze. Wiedza z zakresu pochodzenia towarów jest konieczna do prawidłowego uczestniczenia w procesie odprawy celnej.

Szkolenie „Pochodzenie towarów w regulacjach celnych. Zastosowanie reguł pochodzenia w obrocie międzynarodowym” ma za zadanie przybliżyć uczestnikom regulacje prawne, omówić sposoby obliczania i udowodniania pochodzenia, oraz pozwolić im nabyć praktyczne umiejętności z zakresu stosowania wiedzy o pochodzeniu.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.

Termin szkolenia:sprawdź termin w Harmonogramie szkoleń
Forma: on-line (MS Teams)
Koszt za osobę: 630,00 zł netto + 23%VAT

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wysyłany w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową, na podany niżej adres.

Każde szkolenie może zostać zrealizowane stacjonarnie w siedzibie Klienta, w formie spotkania zamkniętego. Istnieje również możliwość łączenia szkoleń oferowanych przez Nowak Consulting – Doradztwo Celne w specjalnych cenach. Więcej szczegółów mogą Państwo uzyskać po kontakcie z Doradcą.

Organizator Nowak Consulting – Doradztwo Celne zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych.

Przykładowy program szkolenia:

Pochodzenie towarów w prawie i ekonomii
1. Powody i cele określania pochodzenia towarów
2. Reguły pochodzenia towarów
3. Struktury reguł pochodzenia
4. Status pochodzenia towarów
5. Kryteria ustalania pochodzenia towarów
6. Dokumentowanie pochodzenia towarów

Wpływ reguł pochodzenia towarów na działalność przedsiębiorstw 
1. Wpływ pochodzenia towarów na eksport przedsiębiorstw
2. Respektowanie i sposoby dokumentowania reżimów reguł pochodzenia
3. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw uwzględniając reguły pochodzenia
4. Poszukiwanie alternatywnych rynków zaopatrzenia i zbytu towarów
5. Sposoby identyfikacji pochodzenia towarów w przedsiębiorstwie

Rodzaje pochodzeń towarów
1. Pochodzenie niepreferencyjne i sposoby dokumentowania
2. Pochodzenie preferencyjny i sposoby dokumentowania
3. Ogólny system preferencji taryfowych GSP

Wiążąca informacja o pochodzeniu
1. Proces uzyskiwania WIP
2. Tworzenie wniosku – ćwiczenia

Deklaracja dostawców
1. Jednorazowa, długoterminowa
2. Potwierdzająca i niepotwierdzająca status pochodzenia
3. Zasady wystawiania – nowe regulacje
4. INF 4 – weryfikacja deklaracji dostawcy

Świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, inne dowody pochodzenia
1. Terminy ważności
2. Tryb wystawiania świadectw ( normalny, retrospektywny, duplikat)
3. Weryfikacja świadectw

Unia celna.
Rodzaje stawek celnych
Panel dyskusyjny.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o bogatą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną przez eksperta w dziedzinie celnej z wieloletnim stażem.

W trakcie szkolenia zostanie poświęcony czas na wymianę zdań w formie otwartej dyskusji, oraz omówienie problemów, wraz z odpowiedziami na pytania uczestników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Ekspert ds Celnych  | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com

Skontaktuj się z nami