Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Pochodzenie towarów w regulacjach celnych. Zastosowanie reguł pochodzenia w obrocie międzynarodowym."

Szkolenie z reguł pochodzenia towarów ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami określania kraju pochodzenia towarów, co jest kluczowe w handlu międzynarodowym. Reguły te są istotne zarówno dla firm eksportujących, jak i importujących, ponieważ wpływają na stawki celne, preferencje handlowe oraz wymagania dokumentacyjne.

Program Szkolenia:

 1. Wprowadzenie do reguł pochodzenia:

  • Definicja i znaczenie reguł pochodzenia

  • Przegląd podstawowych koncepcji

 2. Rodzaje reguł pochodzenia:

  • Preferencyjne reguły pochodzenia (w ramach umów handlowych, np. UE, NAFTA)

  • Niepreferencyjne reguły pochodzenia

 3. Proces określania pochodzenia towarów:

  • Analiza kryteriów pochodzenia

  • Zasady zmiany klasyfikacji taryfowej

  • Wartość dodana i przetworzenie

 4. Dokumentacja i certyfikaty:

  • Certyfikaty pochodzenia (COO)

  • Deklaracje dostawców

  • Świadectwa pochodzenia

  • Inne wymagane dokumenty

 5. Praktyczne aspekty i studia przypadków:

  • Analiza rzeczywistych przykładów

  • Najczęstsze błędy i jak ich unikać

 6. Aktualne zmiany i przyszłe trendy:

  • Zmiany w przepisach

  • Nowe umowy handlowe

 7. Wiążące informacje:

  • WIP – o pochodzeniu

  • WIT – taryfowa

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie:

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Pracowników działów importu i eksportu: Specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji celnej oraz koordynowanie procesów logistycznych.

 • Przedstawicieli firm transportowych i logistycznych: Osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów.

 • Menedżerów ds. handlu międzynarodowego: Osoby zarządzające strategią handlową firmy na rynkach zagranicznych.

 • Konsultantów i doradców celnych: Profesjonaliści doradzający w zakresie zgodności z przepisami celnymi.

 • Pracowników administracji publicznej: Osoby zajmujące się regulacjami handlu międzynarodowego i współpracą z przedsiębiorcami.

 • Każdej osoby zainteresowanej tematyką handlu międzynarodowego i przepisami celnymi.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Zrozumienie kluczowych aspektów reguł pochodzenia towarów.

 • Umiejętność prawidłowego określania pochodzenia towarów.

 • Wiedza na temat dokumentacji i procedur związanych z pochodzeniem towarów.

 • Praktyczne umiejętności analizy przypadków i unikania błędów.

 • Aktualizacja wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego eksperta z dziedziny handlu międzynarodowego i prawa celnego, który posiada wieloletnią praktykę w branży oraz wiedzę na temat aktualnych trendów i zmian w przepisach.

Zapraszamy do udziału i zdobycia cennych umiejętności, które mogą znacząco poprawić efektywność i zgodność operacji handlowych w Twojej firmie!

Kontakt:

Ekspert ds Celnych  | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com

Skontaktuj się z nami