Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

"Pochodzenie towarów w regulacjach celnych. Zastosowanie reguł pochodzenia w obrocie międzynarodowym."

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na szkolenie prowadzone przez eksperta celnego firmy Nowak Consulting – Doradztwo Celne.

Pochodzenie towaru to jeden z najważniejszych elementów zgłoszenia celnego, wpływający na wysokość należności celnych. Pozwala na obniżenie cła, ale także informuje o wprowadzonych ograniczeniach na towarze. Wiedza z zakresu pochodzenia towarów jest konieczna do prawidłowego uczestniczenia w procesie odprawy celnej.

Szkolenie „Pochodzenie towarów w regulacjach celnych. Zastosowanie reguł pochodzenia w obrocie międzynarodowym” ma za zadanie przybliżyć uczestnikom regulacje prawne, omówić sposoby obliczania i udowodniania pochodzenia, oraz pozwolić im nabyć praktyczne umiejętności z zakresu stosowania wiedzy o pochodzeniu.

Szkolenie będzie przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Koszt, terminy oraz program szkolenia znajdują się poniżej.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu proszę zgłaszać mailowo na adres:
doradcacelny@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy do wypełnienia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie mailowo wypełnionego formularza, wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury w terminie do 7 dni po szkoleniu.
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed terminem.

Termin szkolenia: 17.03.2023r
Forma: on- line (MS Teams)
Koszt za osobę: 580,00 zł netto + 23%VAT (dla uczestników zgłoszonych do 7.03.2023 koszt szkolenia wynosi 530,00 zł netto + 23% VAT).

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, oraz materiały szkoleniowe w wersji pdf.

Organizator Nowak Consulting – Doradztwo Celne zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych.

Program szkolenia:

Pochodzenie towarów w prawie i ekonomii
1. Powody i cele określania pochodzenia towarów
2. Reguły pochodzenia towarów
3. Struktury reguł pochodzenia
4. Status pochodzenia towarów
5. Kryteria ustalania pochodzenia towarów
6. Dokumentowanie pochodzenia towarów

Wpływ reguł pochodzenia towarów na działalność przedsiębiorstw
1. Wpływ pochodzenia towarów na eksport przedsiębiorstw
2. Respektowanie i sposoby dokumentowania reżimów reguł pochodzenia
3. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw uwzględniając reguły pochodzenia
4. Poszukiwanie alternatywnych rynków zaopatrzenia i zbytu towarów
5. Sposoby identyfikacji pochodzenia towarów w przedsiębiorstwie

Rodzaje pochodzeń towarów
1. Pochodzenie niepreferencyjne i sposoby dokumentowania
2. Pochodzenie preferencyjny i sposoby dokumentowania
3. Ogólny system preferencji taryfowych GSP

Wiążąca informacja o pochodzeniu
1. Proces uzyskiwania WIP
2. Tworzenie wniosku – ćwiczenia

Deklaracja dostawców oraz inne procedury uproszczone.

Panel dyskusyjny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kontakt:

Monika Nowak
Właściciel
Ekspert ds Celnych | Nowak Consulting – Doradztwo Celne
+48 727 208 308
doradcacelny@gmail.com
www.doradcacelny.pl
Ul. Powstańców Warszawy 7 lok 9, 44-100, Gliwice

Skontaktuj się z nami