Deklaracja INTRASTAT

Deklaracja INTRASTAT 2021 – kompleksowa pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują w ramach wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej, z pewnością zetknęli się z bazą INTRASTAT, zbierającą informacje o transakcjach dokonywanych między państwami UE. INTRASTAT jest zaawansowanym systemem statystycznym, powołanym do życia w 2004 roku. W systemie INTRASTAT deklaracja nie różni się co do zasady od standardowych dokumentów celnych (przypisanych do danego kraju) jeżeli chodzi o zakres danych. Również tutaj znajdziemy takie informacje, jak kod taryfy celnej, waga i  ilość (w uzupełniającej jedn. Miary), kraj jego pochodzenia,  warunki dostawy czy wartość nominalna. Deklaracja INTRASTAT pozostaje w ścisłym związku z progami kwotowymi, ogłaszanymi corocznie przez prezesa GUS. Jednak ważną różnicą, która przysparza często problemów, są koszty statystyczne które powinny uwzględniać koszty transportu przypadające na każdą pozycję w deklaracji INTRASTAT.

W Polsce zastosowanie mają dwa progi: podstawowy i szczegółowy. Próg podstawowy nakłada na przedsiębiorców obowiązek przekazania informacji o obrotach, jeśli przekroczą one wyznaczoną zsumowaną wartość przywozu lub wywozu towarów. Z kolei próg szczegółowy rozdziela transakcje przywozowe i wywozowe, stosując dla nich inne kwoty. Jeśli podatnik, którego obowiązuje deklaracja INTRASTAT w wersji szczegółowej, przekroczy graniczną wartość obrotów wywozu, będzie zobowiązany do przedstawienia informacji transakcyjnych wyłącznie za tę sferę, gdzie nastąpiło przekroczenie progu – w tym przypadku będzie to wywóz towarów.

Deklaracja INTRASTAT – kogo obowiązuje?

Na pytanie o to, kogo obowiązuje deklaracja INTRASTAT odpowiedzieliśmy po części w poprzednim akapicie. Deklaracja INTRASTAT nie dotyczy każdego przedsiębiorcy, którego model biznesowy zakłada transakcje wewnątrzwspólnotowe. W systemie INTRASTAT deklarację muszą składać osoby fizyczne lub prawne, będące podatnikami VATu. Ten zapis wymaga jednak rozszerzenia o stwierdzenie, że obowiązkiem składania deklaracji INTRASTAT zostali objęci tylko ci przedsiębiorcy, którzy przekroczyli wspomniane wcześniej progi kwotowe w obrocie handlowym.

W aktualnej deklaracji INTRASTAT na rok 2021 obowiązują progi ogłoszone 1 stycznia tego roku kalendarzowego. Podstawowy próg statystyczny dla przywozu ustalono na poziomie 4 milionów złotych; próg wywozowy wynosi natomiast 2 miliony złotych. Kwoty obowiązujące dla progu szczegółowego na 2021 wynoszą 65 mln PLN dla przywozu, oraz 108 mln PLN dla transakcji wywozowych. Deklarację INTRASTAT należy przekazać do właściwego organu, którym w Polsce jest Izba Celna w Szczecinie. Prawo dopuszcza przesłanie deklaracji w formie pisemnej lub elektronicznej, na przeznaczonych do tego formularzach.

Deklaracja INTRASTAT 2021 – oferta profesjonalnego doradztwa celnego

Usługi doradztwa celnego w zakresie wypełniania deklaracji INTRASTAT są odpowiedzią na wsparcie poszukiwane przez wiele firm. Doradca celny daje gwarancję co do poprawności wysyłanych dokumentów. Przygotowanie deklaracji INTRASTAT wymaga podania różnego rodzaju danych, w zależności od typu deklaracji. Nasze usługi porady i pomocy celnej odciążają przedsiębiorców od żmudnego i pełnego pułapek procesu przygotowania deklaracji INTRASTAT, pozwalając skupić się na podstawowej działalności.

Skontaktuj się z nami