Szkolenia z prawa celnego dla firm. Nowak Consulting.

Szkolenia z prawa celnego

Firma Nowak Consulting oferuje przedsiębiorcom pakiet doskonałych szkoleń, dotykających wszelkich zagadnień z prawa celnego i praktyki biznesowej w obrocie towarami spoza UE. Jako założyciel firmy i ekspert celny z wieloletnim doświadczeniem, proponuję Państwu szkolenia z prawa celnego, które w sposób kompleksowy odpowiadają na najczęstsze problemy przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym. Jestem przekonana, że w kwestiach celnych wiedza staje się kluczem do sukcesu. Nieznajomość przepisów lub brak śledzenia ich nieustannych aktualizacji skutkuje kosztownymi błędami. Na moich szkoleniach dzielę się wiedzą teoretyczną i praktyczną. Szkolenie z prawa celnego staje się idealną okazją do zadawania pytań odnośnie do specyficznych uwarunkowań w danym przedsiębiorstwie. Jako doradca celny działam od ponad 10 lat, pomagając wielu firmom w realizowaniu ich operacji importu lub eksportu i to doświadczenie oferuję Państwu w ramach pomocy związanej z problematyką celną.

Mając na uwadze to, jak bardzo skomplikowane są niektóre procedury celne szkolenie wykorzystam w celu rozjaśnienia zawiłości i rozwiązania konkretnych problemów. Dlatego też Nowak Consulting to partner dla biznesów oferujący fachowe doradztwo celne i pakiet rozbudowanych szkoleń z prawa celnego. Wiedza ze szkoleń staje się dostępna do natychmiastowego wdrożenia. Nowak Consulting dostarcza bazy informacyjnej o prawie celnym, uwzględniając wszystkie problematyczne kwestie.

Procedury celne szkolenie dla firm

Szkolenia z aktualnych procedur celnych oferują kompleksowy pakiet wiedzy niezbędnej do sprawnego poruszania w gąszczu przepisów. Na skutek wysokiego poziomu złożoności jakie prezentują aktualne procedury celne, takie szkolenie musi uwzględniać nie tylko same regulacje ustawowe, lecz również ich interpretację i wdrożenia. Na szkoleniu z procedur celnych zajmujemy się zagadnieniem wprowadzania towarów na obszar celny UE, terminami i metodologią składania wniosków urzędowych, a także procedurami specjalnymi. Należą do nich tranzyt, składowanie czy przetwarzanie, np. w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Procedury celne w szkoleniach Nowak Consulting podawane są w nowej, atrakcyjnej formie przekazywania wiedzy.
Podczas szkoleń z procedur staramy się połączyć wiedzę teoretyczną z panelem dyskusyjnym, gdzie przedsiębiorcy oraz pracownicy mają możliwość zadawania pytań profilowanych pod kątem działalności firmy. Integracja szkolenia z doradztwem celnym sprawia, że w ramach jednego wydarzenia zyskują Państwo solidną dawkę praktycznej wiedzy, gotowej do błyskawicznej implementacji. Szkolenia z Nowak Consulting są doskonałą inwestycją w pracowników działów powiązanych z logistyką transportową . Rozumienie procedur celnych owocuje efektywną, bezbłędną realizacją założeń biznesowych, usprawnieniem zamówień towarów spoza UE jak i łatwym przebiegiem dostaw.

Szkolenie prawo celne – zakres tematyczny

Szkolenie z prawa celnego dotyka zakresem tematycznym wszelkich kwestii regulacyjnych. Podczas szkolenia omówimy proces zgłoszenia celnego, odnosząc się także do sposobu wykonywania ewentualnych korekt lub anulacji. Zastanowimy się nad najważniejszymi postanowieniami unijnego kodeksu celnego, międzynarodowych konwencji (takich jak CMR lub Incoterms), a także przepisami krajowymi. Oferowane w Nowak Consulting szkolenie z prawa celnego uwzględnia indywidualną specyfikę firmy. Przed każdym prowadzonym przeze mnie szkoleniem zapoznaję się z profilem działalności firmy klienta, dostosowując materiał do wymogów wybranej dziedziny życia gospodarczego. Prawo celne opisuje także sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej, z którą wcześniej czy później spotka się każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu towarami spoza UE.
W ramach szkoleń o prawie celnym poddamy analizie prognozowane zmiany w lokalnych przepisach i ich wpływ na zmianę dotychczasowego modelu operacyjnego. Szkolenia Nowak Consulting obfitują w informacje praktyczne i są opierane na konkretnych przepisach prawa. Dla osób, które pragną poznać prawo i procedury celne takie szkolenie dostarcza niezbędnych narzędzi do podejmowania codziennych czynności w pracy. Bezpośrednim beneficjentem szkoleń stają się również właściciele firm, otrzymujący pakiet praktycznej wiedzy i lepsze zrozumienie problematyki celno-skarbowej.

Skontaktuj się z nami