testowa pierwsza

Profesjonalne doradztwo celne

Skuteczny doradca celny dla Twojej firmy. Reprezentujemy, szkolimy i doradzamy w zakresie prawa celnego.
Doradztwo celne
NOWAK CONSULTING
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem Nowak Consulting Doradztwo Celne oferuje Państwu usługi konsultingowe z zakresu prawa celnego. Sprawnie wyjaśniamy zawiłości prawa celnego oraz rozwiązujemy problemy, z którymi muszą borykać się firmy uczestniczące w procedurach celnych. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu oferujemy wysoką jakość usług w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.
O FIRMIE
W CZYM MOGĘ POMÓC?
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie firm jak i osób fizycznych, borykających się z problematyką przepisów celnych, pragnę zaoferować Państwu usługi doradztwa w zakresie prawa celnego. W ramach konsultingu wytłumaczę zawiłości przepisów celnych; pomogę sporządzić wnioski i pisma; doradzę, jaką wybrać procedurę celną odpowiednią dla przedmiotu sprawy oraz odpowiem na pytania związane z tymi wszystkimi kwestiami. Podmiot, który potrafi czytać przepisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz zna procedury celne jest w stanie godnie i uczciwie występować przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, zajmować odpowiednie stanowisko w sprawie oraz korzystać z uproszczeń przewidzianych w prawie celnym.

tłumaczenie

przepisów celnych, odpowiedź na dręczące pytania

pomoc

w sporządzeniu wniosku, pisma, sprostowania

doradztwo

wybór odpowiedniej procedury

DLACZEGO JA?
Swoją karierę zawodową budowałam wokół spedycji i zarządzania transportem. To właśnie przy tej okazji, wiele lat temu, rozpoczęłam "przygodę" z obrotem celnym, zgłębiając coraz bardziej przepisy prawa celnego. To co dla jednych było przysłowiową czarną magią, dla mnie okazało się wyzwaniem i konikiem. Idąc za tą fascynacją ukończyłam kierunkowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu równocześnie praktykując i wykorzystując posiadaną wiedzę w firmach produkcyjnych borykających się z obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, próbując znaleźć najlepsze rozwiązanie dla strony. Te cechy oraz doświadczenie zdobyte w praktyce zaowocowało cennymi umiejętnościami, które pomagają mi służyć radą tym, którzy o nią poproszą, i które mogą również przydać się Państwu. Zapraszam do kontaktu.

Ekspert celny

Oferta w szczególności obejmuje:

TARYFIKACJA TOWARÓW

pomoc w klasyfikacji taryfowej towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW I DEKLARACJI

  • pomoc w przygotowaniu wniosków do spraw o tematyce celnej lub istotnych z punktu widzenia celnego, tj.: WIT, WIP, AEO, EORI oraz innych w zależności od potrzeb
  • pomoc w przygotowaniu pism do urzędów celnych, również dotyczących toczących się postępowań celnych

 

ODPRAWY CELNE

Pośrednictwo w odprawach celnych

Pomoc przy wypełnianiu zgłoszeń celnych

Bieżące konsultacje

POCHODZENIE TOWARÓW

wyjaśnienie problematyki pochodzenia towarów oraz kalkulację pochodzenia

DEKLARACJA INTRASTAT

pomoc w przygotowaniu deklaracji INTRASTAT, możliwość wysyłania deklaracji w imieniu Podmiotu

Specjalista ds. celnych dla Twojej firmy

Analiza i doradztwo w temacie zgłaszanych problemów w zakresie prawa celnego

Przygotowanie działań rozwiązujących problemy z tematyki celnej, w tym pomoc przy kontrolach, rewizjach, wnioskach

Pomoc przy bieżących problemach w zakresie prawa celnego

Możliwe formy współpracy:

– umowa o współpracy: godzinowa, miesięczna lub zadaniowa;

– umowa zlecenie;

– umowa o dzieło

  •  

USZLACHETNIENIE TOWARÓW

pomoc w uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie procedury gospodarczej w uszlachetnieniu czynnym

SZKOLENIA Z PRAWA CELNEGO DLA PRACOWNIKÓW

szkolenia dla pracowników        z zakresu cła i obrotu towarowego z zagranicą,          w tym wyjaśnienie reguł Incoterms, omówienie rodzajów procedur celnych, uzyskiwanie alternatywnych dowodów potwierdzających wywóz oraz inne, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa

CERTYFIKAT AEO

Konsultacje przy wdrażaniu AEO

Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji

Audyt wewnętrzny przed przystąpieniem do procesu ubiegania się o Certyfikat AEO

Doradztwo celne

Import i eksport towarów zza granicy to nie tylko wyzwanie stricte biznesowe, lecz także konieczność uwzględnienia skomplikowanych i często zmieniających się przepisów celnych. Doradztwo celne Nowak Consulting jest usługą dla firm, które potrzebują wiedzy eksperckiej z zakresu przepisów celnych podczas prowadzenia zagranicznej wymiany towarów. Nieznajomość procedur celnych naraża firmę na straty finansowe i wydłużenie czynności operacyjnych. Dlatego skorzystanie z pomocy eksperta celnego okazuje się doskonałą inwestycją, która daje gwarancję bezproblemowego importu. Nowak Consulting jest firmą wypełniającą rynkową niszę usług konsultingowych w kwestiach przepisów celnych.

Doradztwo celne obejmuje interpretację przepisów, stałą obsługę celną firm, a także przygotowywanie pism procesowych. Nasza oferta jako firmy zajmującej się doradztwem celnym skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarów. Przepisy celne podlegają nieustannym zmianom, dlatego tak ważne jest otrzymanie profesjonalnego wsparcia. Jako ekspert celny z wieloletnim doświadczeniem, oferuję formę współpracy doraźnej lub stałej. Doradca celny w charakterze doraźnym jest usługą dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w realizacji konkretnego zadania. Stała pomoc eksperta celnego będzie lepszą opcją w przypadku przedsiębiorstw wykazujących ciągły obrót towarami spoza granic UE.

Czytaj więcej

Ekspert celny – zakres oferowanej pomocy

Nowak Consulting proponuje kompleksowe wsparcie w dziedzinie przepisów celnych, wykonując interpretacje regulacji, dostarczając aktualnej wiedzy o zmianach w przepisach, a także prowadząc szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zakres usługi obejmuje między innymi zagadnienie taryfikacji towarów, która dla wielu firm dopiero wchodzących na rynek handlu zagranicznego stanowi ogromną trudność. Moja usługa konsultacji celnych koncentruje się zatem na poprawnej klasyfikacji taryfowej całego asortymentu przedsiębiorstwa, od czego zależą przyszłe kalkulacje celne. Proponowane w Nowak Consulting doradztwo celne obejmuje także wyjaśnienie problematyki pochodzenia towarów kalkulację pochodzenia czy też zaproponowanie odpowiedniej procedury celnej, takiej jak uszlachetnienie towarów, która jest jedną z najmniej docenianych procedur choć coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie procedury gospodarczej w uszlachetnieniu czynnym lub biernym. Wymagane są jednak do tego specjalne pozwolenia i prowadzenie ewidencji, w czym pomoże Nowak Consulting.

Prócz prowadzania procedur specjalnych pomagam w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i reprezentuję klienta przed organami celnymi. Otrzymanie pozwoleń otwiera drogę do czasowego importu na teren UE towarów spoza jej granic, celem późniejszego przetworzenia lub montażu. Zajmuję się także przygotowaniem wniosków do spraw o tematyce celnej, do których należą takie pisma jak WIT, WIP, AEO, czy EORI. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w toczącym się postępowaniu celnym, jako ekspert celny przejmę na siebie merytoryczne przygotowanie argumentacji procesowej. Oferuję również konsultacje celne w przygotowaniu deklaracji INTRASTAT, wraz z możliwością wysyłania deklaracji w imieniu klienta.

Ekspert celny – profesjonalna pomoc dla przedsiębiorców

Oprócz wspomnianych powyżej usług, prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla działów firmy odpowiedzialnych za zagraniczny obrót towarami. Oferta szkoleniowa okaże się najbardziej przydatna dla działu celnego, prawnego, transakcji zakupowych, czy księgowości. Wspieramy przedsiębiorców i ich pracowników w procesie pozyskiwania praktycznej i aktualnej wiedzy o regulacjach celnych. Nasze szkolenia koncentrują się między innymi na zagadnieniu International Commercial Terms (tzw. Incoterms), czyli regulacjach związanych z mechanizmami kupna-sprzedaży w handlu międzynarodowym a także dostawami łańcuchowymi.

Podczas zajęć omówimy również rodzaje procedur celnych, kwestie uzyskiwania alternatywnych dowodów potwierdzających wywóz, a także odpowiemy na rozmaite wątpliwości związane ze specyfiką danej firmy. Szkolenia są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, uzyskania porady celnej, przestudiowania różnych case study oraz uświadomienia pracowników o zawiłościach regulacyjnych. Znajomość praktycznego zastosowania przepisów celnych w kontekście profilu działalności Państwa firmy pomaga w oszczędności czasu, a także ogranicza ryzyko popełnienia błędów i zakłócenia łańcucha dostaw. Jako profesjonalni konsultanci ds. celnych, proponujemy szerokie spektrum usług doradczych i organizacyjnych, skupiając się na zastosowaniu przepisów w praktyce.

BLOG
KONTAKT
Masz pytania?

ZADZWOŃ

+48 727 208 308

Formularz kontaktowy