podstrony

Specjalista do spraw celnych dla Twojej firmy – outsourcing obsługi celnej

Większość firm zajmujących się handlem międzynarodowym jest świadoma konieczności przestrzegania przepisów celnych, niezależnie od tego, czy eksportuje, czy importuje towary. Niemniej, dla wielu przedsiębiorców procedury celne to zło konieczne. W badaniu handlu międzynarodowego z 2014 r., przeprowadzonym przez Institute of Export & International Trade we współpracy z Trade & Export Finance Ltd (TAEFL), około 7% firm zidentyfikowało „podatki i cła” jako czynnik, który może uniemożliwić im eksport lub rozwój na rynkach zagranicznych.

Przestrzeganie przepisów celnych w Polsce i za granicą jest czynnością wymagającą wiedzy, staranności i uwagi. Podanie niedokładnych informacji, nieprawidłowo zastosowane kody taryfy celnej, błędna interpretacja przepisów z zakresu celnego lub pomyłki przy zgłoszeniach eksportowych czy importowych mogą skutkować nie tylko opóźnieniami w dostawach towarów, ale również zapytaniami lub inspekcjami celnymi, dodatkowymi kosztami czy rewizjami, co może mieć negatywne konsekwencje.

Specjalista ds. celnych

Korzystanie z usług spedytora lub agenta celnego do sporządzania wpisów celnych w imieniu przedsiębiorcy nie stanowi żadnej ochrony, ponieważ eksporter lub importer pozostaje odpowiedzialny za poprawność wszelkich deklaracji celnych złożonych w jego imieniu, nawet jeśli są one dokonywane przez agenta.

Wielu przedsiębiorców próbuje ratować się  poprzez zrekrutowanie Specjalisty ds. celnych, jednak wiąże się to z wysokimi kosztami nie tylko zatrudnienia, ale również przeszkolenia pracownika. Dlatego Nowak Consulting oferuje umowy outsourcingowe na zasadach współpracy ryczałtowej według określonego wcześniej planu. Plan ten budowany jest pod zapotrzebowanie i oczekiwanie Klientów, i może być modyfikowany wraz ze zmianą tych czynników.

Dlaczego warto wybrać outsourcing obsługi celnej w Nowak Consulting?

Płacenie zbyt wysokiego cła podczas importu wpłynie na przepływ gotówki przedsiębiorcy i wpłynie na dalszą cenę sprzedaży towarów; niedopłacenie należności celnych przywozowych może skutkować w/w kontrolami celnymi, co z kolei może skutkować nałożeniem kar, grzywien, a nawet działań prawnych. Zawarcie umowy z Nowak Consulting pomaga uniknąć tych problemów a także znaleźć korzyści tak, by przepisy celnie nie były już więcej źródłem koszmarów. W Nowak Consulting wiemy, że kluczem do czerpania pozytywnych korzyści z procedur celnych jest wiedza a solidne i wszechstronne zrozumienie środowiska i procedur celnych może przekształcić „powód do niepokoju” w „powód do świętowania”

Skorzystanie z oferty Nowak Consulting to spokojny sen o przyszłość Twojej firmy!